ClickCease

Konstruktionsritningar

Hos oss får du garanterat startbesked - oavsett kommun

Struktia, Thomas Lychnell
Thomas

08 121 361 68

Öppet 8 - 18

Struktia, Thomas Lychnell
Thomas

1. Du visar oss dina planer

2. Vi tar fram tekniska handlingar

3. Du får startbesked

1. Du visar oss dina planer

2. Vi tar fram tekniska handlingar

3. Du får startbesked

100 + personer

litade på oss

Är du redo för ditt?

STOCKHOLMS STAD

Ombyggnad

FALU KOMMUN

Nybyggnad

STOCKHOLMS STAD​

Ombyggnad

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Tillbyggnad

LINKÖPINGS KOMMUN

Nybyggnad

JÄRFÄLLA KOMMUN

Ombyggnad

STOCKHOLMS STAD

Nybyggnad

HANINGE KOMMUN

Nybyggnad

HUDDINGE KOMMUN

Nybyggnad

HANINGE KOMMUN

Tillbyggnad

UPPSALA KOMMUN

Ombyggnad

STOCKHOLMS STAD

Nybyggnad

VARFÖR VÅR TJÄNST?

Startbesked garanterat

Vi vet vad kommunen kräver

När du beställer konstruktionsritningar från oss säkerställer vi att leverera samtliga handlingar som kommunen kräver inför startbesked.   

Har du en fråga?

Öppet 8 – 18

Struktia, Thomas Lychnell

Så fungerar det

  1. Du ringer och får reda på ditt pris.
  2. Du skickar in din skiss eller dina arkitektritningar. I denna fas får vi alla detaljer från dig. Vi samordnar ditt projekt.
  3. Vi tar fram beställda handlingar.
  4. Leverans av beställda handlingar enligt tidsplan. Vi skickar över allt till dig och du kan vidarebefordra till din handläggare.
  5. Om du behöver en hantverkare hjälper vi dig hitta någon som passar ditt bygge. Vi använder vårt kontaktnät för att ta in offerter.

K-ritningar från Bygglovstjänst


Vi på Bygglovstjänst hjälper till med allt ifrån granskning av detaljplan till att ta fram kompletta handlingar för att få startbesked. Som kund hos oss kan man förlita sig på att erfarna och hängivna konsulter utarbetar all dokumentation som krävs! Utifrån kundens egna förslag, utarbetar vi konstruktionsritningar och sammanställer övrig teknisk information. Välkommen att höra av dig till oss! 

Konstruktionsritningar i bygglovsprocessen 

För att beviljas bygglov krävs en uppsjö förberedelser och handlingar. För att minimera tiden för handläggning bör man noga se över allt man skickar in. Genom att redan från första stund inkomma med kompletta dokument, underlättar man processen väsentligt och kan snabbare få startbesked för bygget. Vi på Bygglovstjänst har stor erfarenhet av att göra allt från konstruktionsberäkningar till färdiga ritningar. Tillsammans med oss går arbetet snabbare utan att göra avkall på kvaliteten i arbetet. 

 

Bygglovsansökan med garanterat startbesked

När det gäller byggfrågor finns vissa faktorer man inte helt kan försäkra sig emot. De som anlitar oss kan däremot försäkra sig om att få startbesked! Utifrån vår kompetens och historik inom konstruktionsritningar och bygglov, vågar vi garantera att ni får ett startbesked. Alla eventuella önskemål om kompletteringar hanterar vi. Någonting som alltid krävs innan man påbörjar arbetet med att ta fram bygglovs/konstruktionsritning är att man kontrollerar detaljplanen. 

 

Bygglov och detaljplan

Söker man bygglov finns en uppsjö krav på dokumentation, beräkningar och ritningar. Samtidigt finns en risk att allting faller som ett korthus om bygget går stick i stäv med detaljplanen. Städer och tätorter är vanligtvis detaljplanerade områden där man har strikta begränsningar för hur och var man får bygga. Initialt tittar vi därför alltid på hur detaljplanen ser ut innan vi kommer igång. I och med att det förekommer områden som är undantagna detaljplanen, gäller det att man vet hur man skall tyda kommunens direktiv. Vi står gärna till tjänst med vår kompetens på området! 

 

Planerar man att bygga på landsbygden finns ofta ingen detaljplan. Detta kan påverka möjligheterna gällande vad och hur man tillåts uppföra i området. 

 

Vad innefattar en konstruktionsritning? 

För att kunna göra en ansökan om bygglov krävs en grundläggande bygglovsritning. Senare finns också ett krav om att kunna presentera en konstruktionsritning. Detta är en mycket detaljerad ritning för hur fastigheten skall byggas. Såväl material som dimensioner skall diskuteras. Därtill kan det finnas krav på ritningar av mer teknisk natur. Vi sammanställer allting och levererar i korrekt format. 

 

Bakgrunden till konstruktionsritningen är, förutom arkitektritningar, till stor del konstruktionsberäkningar. Att noga beräkna vad för material och dimensioner som krävs, har en direkt effekt på såväl konstruktion som pris. Vissa material är tyngre och klarar högre belastning än andra. Detta innebär samtidigt större totalbelastning på övriga delar i bygget. De som utarbetar dessa beräkningar skall väga in såväl konstant som tillfällig belastning. Snömassor på tak är en av de faktorer en lekman lätt skulle missa. Detta är någonting som påverkar allt ifrån takstolar till undertak. 

 

Konstruktionsritning vid kontakt med byggentreprenör

Att budgetera för sitt bygge är någonting som krävs för att nå en rimlig totalkostnad. Att jämföra offerter kräver ett vaket öga och gärna ett mått erfarenhet. Använder man sin konstruktionsritning som grund för offertförfrågan är det betydligt enklare att kunna jämföra priser och tjänster. Det finns många utförare att kontakta nästan oavsett var i landet man bor och avser uppföra sitt bygge. Skulle kunden behöva rekommendationer för att hitta rätt byggentreprenör finns vårt kontaktnätverk att disponera. Att ha en bra relation till den byggfirma som utför arbetet är viktigt för att allt skall gå smidigt. När väl bygglovsprocessen är klar finns allt att vinna på att hitta rätt byggentreprenörer att ta in för jobbet!

 
Vanliga frågor

En kontrollansvarig behövs oftast när du planerar att utföra något större, till exempel nybyggnad eller större tillbyggnad. 

Kostnaden för att anlita en kontrollansvarig varierar beroende på projektets omfattning. Kontrollansvarig lämnar alltid en offert efter att ritningarna är klara. 

Vi har bra kontakt med flertal kontrollansvariga och ser till att du får offert(er) efter att vi ritat klart dina bygglovsritningar/konstruktionsritningar. 

Vid vissa tillfällen kan en platsbesök behövas. Det beror på tydligheten i underlag du skickar in till oss. 

Ritningarna levereras till dig i PDF format och DWG (om så önskas). 

Du måste kolla i detaljplanen (planbestämmelserna) som råder i ditt område. Vi gör gärna en kostnadsfri förstudie där vi kollar igenom detaljplanen. Ta kontakt med oss för ett första steg. 

Kommunen bedömer din ansökan baserat på:

  1. Om utförandet strider mot detaljplanen (planbestämmelserna) eller inte. 
  2. Huruvida ritningarna är kompletta och korrekta. 

Vi kollar igenom detaljplanen innan vi lämnar en offert åt dig så att vi vet redan att det du planerar att utföra är möjligt. 

Därefter står Bygglovstjänst Sverige AB ansvariga för att ritningarna skall bli godkända av kommunen. Behöver ritningarna kompletteras ordnar vi det enligt kommunens förslag tills att det blir godkänt.

Det finns undantag till detta, exempelvis ifall detaljplanen för aktuellt område förändras under projektets gång eller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Var noga med att läsa igenom vårt kundavtalet innan din beställning.

Redo för ditt startbesked?

Svara på ett par frågor och få ditt pris.

Bli uppringd när det passar dig​

Notera: Du kan ladda upp flera filer nedan. Ifall det gäller en komplettering av bygglov, ladda upp kompletteringsbrevet.