ClickCease

Bygglovsritningar

Hos oss får du beviljat bygglov - oavsett kommun

08 121 361 68

Öppet 8 - 18

1. Du visar oss dina planer

2. Vi tar fram beställda handlingar

3. Beviljad bygglov

4. Vi hjälper dig hitta rätt hantverkare

Vad kostar det?
Priset på bygglovsritningar beror på vad som ska byggas. Ring en av våra ingenjörer (08 121 361 68) för att få ditt pris direkt över telefon.

15
Byggnadsyta (fotavtrycket) på tomten
0
Välj ej samma åtgärd som Åtgärd #1. Om du har samma åtgärd igen: Öka istället kvm för Åtgärd #1 motsvarande din önskade andra åtgärd.
0
0
0
1
1
Kontakta din kommun eller låta oss göra det.
Totalt
Jag har läst igenom avtalet. Jag förstår att Svensk Bygglovstjänst kommer att granska min detaljplan (upp till 24h). Ifall mitt ärende inte strider mot kommunens bestämmelser så påbörjas projektet och jag blir fakturerad med 3 dagars betalvillkor omgående. Jag är medveten om att avbrutna beställningar debiteras 500kr pga administrationsarbete.

Hur kan ni garantera att mitt bygglov blir beviljat?
Hej! När du beställer bygglovsritningar från oss ingår allt du behöver – utan förseningar eller efterkommande kostnader. Innan projektet påbörjas kommer vi ha gjort en förundersökning där vi ser över din detaljplan för att säkerställa att du har byggrätt. Därför kan vi garantera dig ett beviljat bygglov med våra ritningar. Vi sköter all kontakt med din kommun och kommunicerar på ett smidigt sätt med din kommun. Det enda du behöver göra är att berätta för oss hur du vill bygga med en enkel skiss. Vi jobbar dock inte med vilket projekt som helst. För att ta reda på om vi kan hjälpa dig med dina bygglovsritningar behöver du ringa in till en ingenjör hos oss som dubbelkollar eventuella svårigheter.

100 + personer

litade på oss för sina bygglov

Är du redo för ditt?

HANINGE KOMMUN

Nybyggnad

HUDDINGE KOMMUN

Nybyggnad

MALUNG-SÄLEN

Nybyggnad

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Tillbyggnad

HANINGE KOMMUN

Tillbyggnad

STOCKHOLM STAD

Ombyggnad

BORLÄNGE KOMMUN

Nybyggnad

FALUN KOMMUN

Nybyggnad

STOCKHOLM STAD

Nybyggnad

LINKÖPING KOMMUN

Nybyggnad

HANINGE KOMMUN

Nybyggnad

STOCKHOLM STAD

Ombyggnad

STOCKHOLM STAD

Ombyggnad

HANINGE KOMMUN

Nybyggnad

STOCKHOLM STAD

Ombyggnad

UPPSALA KOMMUN

Ombyggnad

ÅRE KOMMUN

Nybyggnad

UPPSALA KOMMUN

Ombyggnad

JÄRFÄLLA KOMMUN

Ombyggnad

VARFÖR VÅR TJÄNST?

Bygglov garanterat

Hur kan ni garantera att mitt bygglov blir beviljat?
Innan projektet påbörjas gör vi en förstudie där vi ser över din detaljplan och rådande bestämmelser för din fastighet. Detta gör vi för att ta fram förutsättningarna inför bygglovsansökan. 

Hur går det till?

  1. Du ringer och får en offert eller räknar ut ditt pris direkt på hemsidan
  2. Du skickar in underlag till oss på det du planerar att bygga (enkla handritade skisser)
  3. Vi gör en förstudie för att ta fram förutsättningarna inför din bygglovsansökan. 
  4. Vi tar fram samtliga beställda handlingar. 
  5. Du godkänner ritningarna innan vi skickar in din ansökan. 
  6. Beviljat bygglov
  7. Vi hjälper dig hitta hantverkare via vårt kontaktnät ifall du behöver det. 
  8. Vi svarar med korta responstider under byggtiden. 
Vanliga frågor

Ja, beroende på vad du vill göra behöver vi olika typer av underlag för att ta fram dina bygglovshandlingar. Exempel på detta är nybyggnadskarta och skiss på planerat bygge. 

En kontrollansvarig behövs oftast när du planerar att utföra något större, till exempel nybyggnad eller större tillbyggnad. 

Kostnaden för att anlita en kontrollansvarig varierar beroende på projektets omfattning. Kontrollansvarig lämnar alltid en offert efter att ritningarna är klara. 

Vi har bra kontakt med flertal kontrollansvariga och ser till så att du får offert(er) efter att vi ritat klart dina bygglovsritningar.

Det beror på hur tydligt underlag du skickat in till oss. 

Oftast behövs inget platsbesök.

Ritningarna levereras till dig i PDF format. och DWG(om det önskas). 

Du måste kolla i detaljplanen (planbestämmelserna) som råder i ditt område. Vi gör en kostnadsfri undersökning åt dig där vi kollar igenom detaljplanen. Ta kontakt med oss för ett första steg!

Kommunen bedömer din ansökan baserat på:

  1. Om utförandet strider mot detaljplanen (planbestämmelserna) eller ej.
  2. Huruvida ritningarna är kompletta och korrekta eller ej.

Vi kollar igenom detaljplanen innan vi lämnar en offert åt dig så att vi vet att det du planerar att bygga är möjligt. 

Därefter står Bygglovstjänst Sverige AB ansvariga för att ritningarna skall bli godkända av kommunen. Behöver ritningarna kompletteras ordnar vi det enligt kommunens förslag tills att det blir godkänt.

Det finns undantag till detta, exempelvis ifall detaljplanen för aktuellt område förändras under projektets gång eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Var noga med att läsa igenom vårt kundavtalet innan din beställning.

Redo för ditt bygglov?

Svara på ett par frågor och få ditt pris.

Bli uppringd när det passar dig

Notera: Du kan ladda upp flera filer nedan. Ifall det gäller en komplettering av bygglov, ladda upp kompletteringsbrevet.