ClickCease

Grattis att du kommit igång! Detta händer nu...

  • Vi gör en förstudie (upp till 72h)
    Vi kommer att titta igenom din detaljplan för att undersöka ifall bygglovet är genomförbart. 

  • Vi skickar faktura med 5 dagars betalvillkor och påbörjar projektet vid betalning
    Så fort vi har godkänt din beställning skickar vi en faktura till dig som du kan betala. Om ditt ärende inte är genomförbart avbryts din beställning. Du faktureras inte. Du beslutar själv om du vill fortsätta trots förutsättningarna inför bygglovet. 

  • Du skickar in projektunderlag (vi hjälper dig med exempel & färdiga mallar)

  • Under tiden: Rita en skiss på ditt bygge. Vi kommer behöva det längre fram.